Påfyll av olje – viktig for å bevare motorens helse

15.02.2019

Riktig type og mengde olje på bilen din er avgjørende for motorens helse. Oljen har en viktig oppgave med å smøre bevegelige deler i motoren, ta opp sotrester fra forbrenningen og sørge for å holde arbeidstemperaturen til motoren på riktig nivå. Etter hvert som du kjører bilen og kilometerne øker, vil oljen gradvis bli brukt opp, og får derfor også en svekket evne til å gjøre oppgavene sine godt nok. Derfor er det viktig å jevnlig sjekke og fylle på oljen på bilen.

Et tøft klima sliter på oljen

En viktig årsak til at oljen slites bort, er store temperatursvingninger, mange korte kjøreturer der det veksles mye mellom kald og varm motor, samt kondensdannelse. Dette er årsaker det er spesielt viktig å tenke på her i Norge, da vi har krevende driftsforhold og et tøft klima med store temperaturforskjeller i lange perioder med kulde. Det er mange bilister som kjører bilen ofte, men som har veldig korte turer. Hyppig start og stopp av motor øker belastningen på oljen, og gjør at den minsker.

Sjekk oljen ofte og legg inn påfyll jevnlig

Lar du det gå for lenge mellom hver gang du fyller på olje, kan det føre til dyre reparasjoner på bilen din. Jo lenger du kjører uten å sjekke og fylle på oljen, jo større og dyrere reparasjoner kreves. Det er også viktig å tenke på oljekvaliteten. Det er en del motorer som krever spesielle oljekvaliteter, og fyller en feil olje, kan det gå galt.

En god tommelfingerregel er å fylle på oljen hver gang du passerer 15.000 kjørte kilometer. Ved å gjøre dette kan du spare deg for både små og store uvedkommende utgifter. Selv om du setter en regel om hvor ofte du skal fylle olje på bilen, er det likevel viktig å sjekke oljenivået ofte. Her kan det være lurt å få inn peiling av oljen i den hverdagslige rutinen, slik at du alltid har kontroll på oljenivået. Legg det eksempelvis inn som en rutine hver gang du fyller drivstoff eller vasker bilen.

Viking hjelper deg med å fylle olje på bilen din

Har du behov for assistanse ved påfylling av olje eller peiling, hjelper vi deg. Kontakt oss på telefon 06000 så kommer vi raskt til stedet du er, uansett tid på døgnet. Våre servicebiler har alltid med godkjent olje for etterfylling av bilen din.