Har bilen din startproblemer? Her er de to vanligste årsakene.

24.04.2020

For å kunne starte en motor, er det tre hovedkomponenter som trengs. Disse er luft, drivstoff og høy temperatur. Hvis en av disse mangler, vil ikke motoren starte. Det kan være flere årsaker til dette, og systemet i bilen som fører de ulike komponentene sammen kan ha defekter i flere ledd. Vi tar deg med gjennom de vanligste årsaker til hvorfor bilen kan ha startproblemer, og hvordan du unngår og håndterer disse.

To vanlige årsaker til startproblemer med bilen

Du kan rammers av startproblemer gjennom hele året, men utfordringene er betydelig høyere om vinteren enn sommeren. Dette er fordi vinterhalvåret med kuldegrader påvirker bilen i en høyere grad, og er derfor høysesong for startproblemene.

Årsak 1: Bilbatteri

Den aller vanligste årsaken til startproblemer, er at det er noe galt med bilbatteriet, som har som oppgave å hjelpe startmotoren i gang. Startbatterier har normalt en levetid på rundt fem år. Også hybrid- og elbiler har ordinære startbatterier, i tillegg til høyvoltsbatterier.

Dersom du har en bil med blybatteri, som man finner i bensin- og dieselbiler, er det viktig å vedlikeholde dette for å ikke forkorte levetiden. Dersom bilbatteriet er mer enn fem år gammelt, er det stor sannsynlighet for at det ikke vil klare seg gjennom en ny sesong. Vi anbefaler at du bytter det selv eller bestiller batteriskift her.

Nedenfor har vi samlet noen viktige vedlikeholdstips for å best bevare batteriet på bilen din:

Unngå mange kort bilturer

Bilturer med korte distanser er ikke nok til at batteriet får nok tid til å lade seg opp, noe som sliter på batteriet. Prøv derfor å unngå kjøreturer på under én mil så langt det går, samtidig som du også unngår at bilen blir stått ubrukt i lengre perioder, spesielt i vinterhalvåret.

Unngå å utsett bilbatteriet for kuldegrader over lengre tid

Et bilbatteri trives dårlig i kuldegrader, der batterikapasiteten kan synke så mye som 40%. Vi anbefaler derfor å prøve å oppbevare bilen utenfor kulden om vinteren så langt det er mulig.

Utfør vedlikehold av bilbatteriet

Over tid kan det samle seg mye skitt og støv på batteriet, noe som kan føre til krypstrøm som forkorter levetiden. Ta derfor en tørr eller fuktig klut og tørke lett over batteriet for å fjerne skitt og støv.

Være nøye på rengjøring om vinteren

Som en følge av salting av veier om vinteren, kan det samle seg mye skitt og salt på motoren. Salt er ledende, noe som fører til selvutlading om det får samlet seg nok salt på batteriet og komponentene rundt. Derfor må også motoren rengjøres jevnlig.

Kontroller ladespenningen til batteriet

Denne bør være minimum 14,4 volt.

Årsak 2: Olje

For lite olje på bilen kan også være en årsak til startproblemene eller motorstopp. Motoroljen har flere funksjoner, der den viktigste er å smøre for å holde friksjonsflatene i motoren adskilt. Oljen bidrar også til å holde varmen borte fra bevegelige deler og kjøle motoren. Etter hvert som du kjører bilen og kilometerne øker, vil oljen gradvis minke, og får derfor også en svekket evne til å utføre oppgaven sin godt nok.

Fordi oljen er sentral og har en såpass sentral oppgave, vil et for lavt oljenivå føre til at motoren stopper og du får ikke start på bilen. Derfor er det viktig å jevnlig sjekke og fylle på oljen på bilen. I verste fall kan det ende med store skader på motoren og dyre reparasjonsregninger. Vanligvis vil varsellampen for olje lyse når oljenivået er for lavt. Dersom denne lampen begynner å lyse, er det viktig å stoppe bilen øyeblikkelig ved første anledning. Likevel er det ikke alltid at elektronikken i bilen klarer å gi beskjed i tide, og vårt råd er derfor å uansett peile oljen jevnlig. Legg dette gjerne inn som en vane samtidig med bilvasken eller når du fyller drivstoff på bilen

Les om hvordan du kan sjekke og etterfylle oljen her.

Dette gjør du når bilen ikke vil starte

Får du ikke start på bilen, og du vet at det skyldes bilbatteriet, er det nyttig å ha startkabler tilgjengelig for å prøve å få start på bilen. For å få start på bilen med startkabler, må du få strøm fra en annen bil. Befinner du deg i et område uten andre biler, ikke har startkabler eller finner noen andre med startkabler, kan vi i Viking bistå deg med starthjelp.

Slik bruker du startkabler

Start med å stoppe motorene og ta ut nøklene på begge bilene, slik at du er sikker på at strømmen er helt brutt. Fest så den røde plusskabelen på plusspolen til bilen med det flate batteriet, og fest deretter den andre enden av den røde kabelen på plusspolen til bilen med strøm.

Så fester du den sorte minuskabelen på minuspolen til bilen med det strømgivende batteriet, og den andre enden til solid metall i bilen med flatt batteri, så langt unna batteriet som mulig. Vær oppmerksom på at det kan oppstå gnister når den siste klemmen kobles til.

Når alle klemmene er koblet riktig til begge bilene, kan bilen med strøm starte. Det kan være at den må gå en stund før den andre bilen vil starte. La så begge bilene gå en stund, slik at spenningen i batteriene utjevnes.

Ved frakobling av startkablene, gjør du dette i omvendt rekkefølge av hvordan de ble koblet til.

Viking bistår deg med rask og effektiv starthjelp

Har du startproblemer med bilen kan vi i Viking Redningstjeneste bistå deg. Ta kontakt med oss på telefon 06000 eller bestill veihjelp direkte på nettsiden vår. Vi finner årsaken til startproblemene, og forsøker å løse problemet på stedet, slik at du raskt kan komme deg videre på veien.