Når må jeg skifte til sommerdekk?

Det er opp til deg selv å avgjøre når du skal skifte fra piggfrie vinterdekk til sommerdekk på bilen, men det bør gjøres ut ifra været. Det er fort gjort å utsette dekkskiftet selv om været tillater det. Dette kan fort bli farlig. Fordi piggfrie vinterdekk har en annen type gummi enn sommerdekk, så blir dekkene for myke når det blir varmt ute og gripeevnen svekkes. Kjører du for lenge med vinterdekk vil du fort merke at dekkenes kjøreegenskaper endrer seg. Derfor bør sommerdekkene settes på bilen så fort som mulig.

Reglene for skifte av piggdekk og piggfrie vinterdekk er forskjellig. Bor du i Sør-Norge og har piggdekk på bilen, så må de skiftes innen første mandagen etter 2. påskedag. I 2019 faller denne dagen på 29. april. Bor du derimot i Norges tre nordligste fylker, Nordland, Troms og Finnmark, er det fast frist for å skifte til sommerdekk 1. mai. Dersom det fortsatt er snø og is som skaper glatte veier gjøres det unntak fra datoene ovenfor. Piggdekkene kan beholdes til været blir varmere og det ikke lenger er en risiko for glatte veier.

Ønsker du hjelp med å skifte dekkene på bilen din, bistår vi i Viking Redningstjeneste deg. Dersom vi har kapasitet til det, kommer vi hjem til deg, eller der du befinner deg og skrifter dekkene på bilen din. Kontakt oss på telefon 06000 for informasjon om priser og tilbud i ditt område.