Hva er piggdekkavgiften?

Piggdekkavgiften er et miljøtiltak med mål om å bedre luftkvaliteten samt begrense veislitasje ved å redusere antall kjøretøy med piggdekk. Fordi piggdekk river opp asfalten og skaper svevestøv har Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim innført piggdekkgebyr. Dette betyr at du må kjøpe piggdekkoblat hvis du skal kjøre med piggdekk i disse byene.

Les mer om piggdekkavgiften her: