Varsellamper – derfor må de tas på alvor

15.04.2019

Du kan se opptil 50 ulike varsellamper på moderne biler i dag, og det kan være en utfordring å huske alle. Lampene bærer rød, gul og grønn farge, der fargen viser til ulike alvorlighetsgrad. En viktig huskeregel å alltid ha med seg, er at rødt lys betyr at du må stoppe bilen så fort som mulig.

Varierende varsellamper og utforming

Typer varsellamper og hvordan de er utformet varierer fra bil til bil. Fordi lampene varierer, burde du alltid sjekke bilens instruksjonsbok for hvilke som gjelder for din bil og hvordan de er utformet. Begynner en varsellampe i bilen å lyse og du er usikker på hva den betyr, sjekk instruksjonsboken slik at du er sikker på hva du bør gjøre videre.

Gule og røde varsellamper

Grønne varsellamper er kun til opplysning, og du kan kjøre videre uten bekymring. Varsellampene du må ta hensyn til er de gule og røde. Gule varsellamper indikerer at det feiler bilen noe og at den muligens snart må på verksted, men du kan fint kjøre til verkstedet selv og fortsette å kjøre med forsiktighet.

Røde varsellamper betyr at du må stoppe bilen så fort som mulig. Lampene indikerer alvorlige feil eller mangler på bilen. Kjører du videre mens en rød varsellampe lyser, kan bilen få store skader. Opplever du at en rød lampe begynner å lyse, så stopp bilen på et trygt sted og kontakt oss i Viking. Vi kommer til stedet du er og forsøker å reparere feilen på stedet, eller berge bilen til nærmeste verksted.

Varsellamper med høy alvorlighet du må ta hensyn til

Selv om alle varsellamper bør sjekkes opp i og tas på alvor, er det noen utvalgte som har en høyere alvorlighetsgrad enn andre. Disse er det spesielt viktig å være obs på når du er ute og kjører på veien.

  • Motortemperatur – Lampen viser at temperaturen på kjølevæsken er for høy på grunn av for lite væske i systemet eller feil på kjøleviften. Fortsetter du å kjøre når denne lampen lyser kan motoren koke og skadene kan bli store.
  • Oljetrykk – Lampen viser at motoren på bilen har for lite olje eller har mistet oljetrykket. Dersom du fortsetter å kjøre mens denne lampen lyser kan motoren få betydelige skader.
  • Lading – Lampen lyser dersom ladespenningen synker til lavere enn 13 Volt. Det indikerer at batteriet ikke får tilstrekkelig lading. Dette kan bety at dynamoreima har røket.
  • Bremsefeil – Lampen indikerer at det er noe alvorlig feil med bremsene på bilen. Det kan eksempelvis være lite bremsevæske eller at et av bremsesystemene har sviktet.
  • Service-varsel – Lampen viser at bilen må på verksted umiddelbart.

Viking kommer raskt til stedet når de røde varsellampene lyser

Opplever du at en rød varsellampe begynner å lyse når du er ute og kjører på veien, stopp bilen så fort som mulig på et trygt sted, og ring oss i Viking på telefon 06000. Vi kommer raskt til stedet du er og forsøker å løse problemet på stedet, eller berger kjøretøyet ditt til nærmeste verksted. Har du noen spørsmål om gule eller røde varsellamper, så er det bare å ta kontakt med oss for informasjon.