Call center

Med vårt døgnbemannede call center tilbyr vi bedrifter skreddersydde kundesentertjenester.

For alle typer bedrifter tilbyr vi vakttelefonordning, hvor vårt døgnbemannede kundesenter håndterer kundehenvendelser for din bedrift.

Viking bistår i dag flere bedrifter med håndtering av deres kundesenter tilpasset ønsker og behov, enten om det er etter bedriftens åpningstid eller hele døgnet.

I samarbeid med kunden sørger vi for en en god opplæring for utvalgte kundekonsulenter og med vårt avanserte IT- og telefonsystem sikrer vi en nær sømløs overgang mellom kundens og Vikings overtakelse.

Kontakt oss