Teknisk kompetanse

Viking Redningstjeneste har lang erfaring og teknisk kompetanse med veihjelpstjenester for alle typer selskaper.

Med verktøy som posisjonering via SMS, telematics og diagnoseverktøy tilbyr vi innovative løsninger for våre kunder. Kombinert med et døgnbemannet og avansert kundesenter tilbyr vi skreddersydde løsninger for deg og din bedrift.

Posisjonering via SMS

En kjent problemstilling er at kunder har problemer med å forklare sin lokasjon når de har fått stopp i områder hvor de ikke er lokalkjent. Vi benytter da en tjeneste hvor en SMS sendes ut til kunde for å posisjonere vedkommende. Havaristen kan bekrefte sin posisjon ved å klikke på en URL i tekstmeldingen. Viking vil da motta den eksakte lokasjonen til bilen, og tjenesten fungerer både i Norge og utlandet. På denne måten sikrer vi raskest mulig veihjelp til bilisten.

Diagnoseverktøy

Vikings diagnoseverktøy er et bærbart og kompakt avlesningsverktøy som plugges inn i den havarerte bilens diagnosekontakt. Alle biler nyere enn 18 år har standardiserte måleparametre for verdier som påvirker sikkerhet og miljø. Disse ligger tilgjengelige i bilens computer og kan avleses med diagnoseverktøyet. Ved hjelp av disse dataene kan bergerne avgjøre om reparasjon kan gjøres på stedet, eller om bilen må transporteres til verksted.

Bruk av diagnoseverktøyet øker andelen av reparasjoner på stedet. I tillegg til at dette er en åpenbar fordel for kunden, gir det bedre trafikkflyt, og miljøfordeler ved at det reduserer bergingsbilens drivstofforbruk.

Telematics

Norge har vært et pionermarked for Volvo On Call, og Viking er stolt over å ha vært samarbeidspartner til Volvo Personbil Norge helt fra begynnelsen. Volvo On Call er installert i bilen, og kommuniserer via et integrert GSM-system.

E-call er tjenesten som i nødstilfeller etablerer kontakt mellom bilen og alarmsenteret. Enten trykker sjåføren eller passasjerer på en SOS-knapp i bilen, eller så varsler systemet sentralen etter en kollisjon. Bilens posisjon følges med GPS og den nødvendige nødhjelpen varsles og sendes umiddelbart. Viking har utviklet et tett samarbeid med de offentlige nødstjenestene i denne sammenheng.

EU har vedtatt å innføre plikt til et installert E-call-system i alle nye biler fra 2015. Systemet medfører at nødhjelpstjenesten når frem betydelig raskere, og kan redde liv.

B-call tjenester tilbyr bestilling av veihjelp gjennom en knapp i bilen. Deretter kommer en Vikingredningsbil for å hjelpe!

I tillegg tilbyr Viking SVT (Stolen Vehicle Tracking). Hvis noen prøver å bryte seg inn i bilen, varsles kundesenteret via tyverialarmen. Politiet varsles deretter og bilens posisjon kan følges via GPS.