Kontakt

Generelle henvendelser

Informasjon om hittegods og inntauing

Telefon 22 08 60 20
Telefon 06000

Kontakt oss for informasjon om hittegods og inntauingssaker.

Fakturahenvendelser

Telefon +47 22 57 91 12

Fakturahenvendelser blir besvart mellom kl. 10 og 14.

Medlemshenvendelser privat

Telefon 22 08 60 10

Kun henvendelser vedrørende privat medlemskap.

Medlemshenvendelser yrkesbil

Telefon 22 08 60 20

Kun henvendelser vedrørende yrkesbil medlemskap.