Feilfylling

Har du fylt bensin på dieselbil eller omvendt? Viking Redningstjeneste hjelper deg på stedet!

Mange har gjort det, vært i en stresset situasjon og fylt feil drivstoffTankene er et annet sted og du fyller kanskje feil  en lånt bilFør du vet ordet av det står du der, og bilen har feil drivstoff  tanken. 

Er uhellet ute, uansett om du har fylt bensin på dieselbilen eller diesel på bensinbilen, er den viktigste regelen: Ikke start bilen.

Selv om du oppdager feilen raskt og bare har fylt litt bensin på dieselbilen er det avgjørende at du ikke starter bilen! Fyller du diesel på bensinbil er ikke dette like farlig, men det er allikevel viktig at du unngår å starte bilen da drivstoffsystemet kan skades.

Fylt bensin på dieselbilen eller omvendt? Dette gjør du:

  1. Stopp fyllingen med en gang
  2. Ikke start bilen
  3. Få hjelp til å dytte bort bilen hvis nødvendig
  4. Har du allerede har startet bilen, må du stoppe så fort som mulig
  5. Ring 06000 eller bestill veihjelp på nett

Viking kommer raskt til stedet, undersøker situasjonen og i mange tilfeller løser problemet på stedet mens du venter.

Må bilen fraktes til verksted hjelper vi med det også.

Tanktømming på stedet eller tauing til verksted

Ved feilfylling er det ulike alternativer for hvordan situasjonen kan håndteres. Enten tømmer vi tanken på stedet mens du venter eller så frakter vi bilen til verksted.

Hvilket alternativ som velges kommer an på om du har dieselbil eller bensinbil, hvor mye feil drivstoff som er fylt, blandingsforholdet i tanken og om du har startet eller kjørt bilen.

Feilfylling Bensin på Dieselbil Tanktømming

Tanktømming på stedet

De fleste oppdager at de har fylt feil mens de står med bensin- eller dieselpumpen i hånden. Da kan Viking som oftest hjelpe deg raskt og enkelt ved å tømme drivstofftanken på stedet.

Feilfylling Bensin på Dieselbil Bilberging

Transport til verksted

Hvis du har kjørt med bensin på dieselbilen oppdager du fort at dieselmotoren mister kraft, lager ulyder og stopper plutselig. Da har som regel skaden allerede skjedd, og bilen må berges til verksted.

Hva kan skje med bilen ved feilfylling og bruk av feil drivstoff?

Konsekvensen av feilfylling kan forårsake store skader på motoren og drivstoffsystemet. Desto flere komponenter som skades, jo større kostnader.

Bensin på dieselbil

Hvis du fyller bensin på en dieselbil kan du risikere at injektorer, trykkreservoar, dieselpumpen, diverse dyser, veivlager og motorstempler blir skadet. Grunnen til dette er at diesel fungerer som smøremiddel i noen deler av motoren, mens bensin løser opp smøremidler. Det betyr at en dieselmotor som er laget for å få denne smøringen vil kunne bli ødelagt av bensin.

Hvis du har kjørt med bensin på en dieselbil vil du etter kort tid høre ulyder og se blinkende varsellamper før bilen plutselig stopper.

Diesel på bensinbil

Diesel på en bensinbil er ikke like kritisk, men det kan bli store skader i dette tilfellet også. Hvis dieselen ikke har rukket å trekke seg inn i motoren holder det ofte å tømme tanken.

Hvis du ikke oppdager feilfyllingen med en gang og har kjørt bilen kan du risikere overtrykk i motoren, slitasjeskader og katalysatorhavari hvis uforbrent diesel kommer seg inn i katalysatoren.

Viking hjelper deg med feilfylling

Feilfylling kan føre til totalhavari og kost mange titusener å reparere. Viking hjelper deg 24 timer i døgnet – hele året. Ring oss på 06000!