Hvilke datoer gjelder for piggdekk? Her er oversikten

22.10.2020

Det er faste regler for hvilke datoer du kan kjøre med piggdekk – men det finnes også unntak.

Andelen som velger piggdekk har blitt mindre de siste årene, men det er fortsatt mange som sverger til de mer tradisjonelle vinterdekkene med pigger når vinteren nærmer seg. For de aller fleste er ikke forskjellen mellom piggdekk og piggfrie dekk spesielt stor, men piggdekk er fortsatt det beste valget for deg som kjører mye på is.

I motsetning til piggfrie vinterdekk, som du i teorien kan bruke når og hvor du vil, er det en del reguleringer rundt bruk av piggdekk. Blant annet er de kun tillatt å bruke på vinteren – en regel som ikke finnes for piggfrie dekk.

Datoer for kjøring med piggdekk

Norge er et langstrakt land med store variasjoner i klima. Derfor har Statens Vegvesen valgt å sette ulike grenser for Nord- og Sør-Norge. I denne sammenhengen betyr Nord-Norge fylkene Nordland og Troms og Finnmark.

I de to nordligste fylkene kan du kjøre med piggdekk fra 16. oktober til 1. mai. I resten av Norge er det kun lov å kjøre med piggdekk mellom 1. november og første mandag etter påske. Det betyr med andre ord at den eksakte fristen varierer fra år til år på våren.

Sommerdekk Til Piggdekk Dato

Sommerdekk til piggdekk dato:

Bor du i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) kan du bytte fra sommerdekk til piggdekk fra og med 16. oktober. I Sør– og Midt Norge kan du kjøre med piggdekk fra 1. november.

  • 16. Oktober: piggdekk tillatt i Nord-Norge
  • 1. November: piggdekk tillatt i hele Norge
Piggdekk Til Sommerdekk Dato

Piggdekk til sommerdekk dato:

Fristen for å skifte fra piggdekk til sommerdekk i Sør– og Midt Norge er første mandagen etter påske. I Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) er datoen satt til 1. mai.

  • Første mandag etter Påske: Piggdekkforbud i Sør-Norge
  • 1. mai: Piggdekkforbud Nord-Norge

1000 kroner i bot for piggdekk

I perioden utenom dette kan du risikere å bli bøtelagt, og det koster deg 1000 kroner dersom du blir stoppet med piggdekk utenfor de lovlige datoene. Det som imidlertid er viktigere enn boten, er at det å kjøre med vinterdekk på sommerføre, både med og uten pigger, vil gjøre at du har dårligere veigrep enn med sommerdekk.

Selv om datoene for når man kan bruke piggdekk er tydelige, sier også den samme forskriften at det finnes unntak.

Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 16. oktober.

Det er med andre ord lov å kjøre med piggdekk også før 16. oktober / 1. november hvis det er vinterføre som krever det.

Piggdekkavgift: hva er det, hvem må betale og hvor mye koster det?

Piggdekkavgiften er et miljøtiltak med mål om å bedre luftkvaliteten samt begrense veislitasje ved å redusere antall kjøretøy med piggdekk.

En del byer krever derfor at du betaler piggdekkavgift hvis du skal kjøre der. I Norge gjelder det blant annet Oslo, Bergen, Stavanger og Trondhiem.

Piggdekkgebyret er fastsatt av sentrale myndigheter og er den samme i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Piggdekkavgiften for kjøretøy opptil 3500 kg (lettbil) i piggdekksesongen er 35 kroner for et døgn (dagsoblat), 450 kroner for en kalendermåned (månedsoblat) og 1400 kroner for hele sesongen (sesongoblat).

Kort fortalt:

Det er 4 ting du må huske hvis du skal bruke piggdekk på bilen:

  • Piggdekksesongen i Nord-Norge: 16. oktober til 1. Mai.
  • Piggdekksesongen I Sør– og Midt Norge: 1. november til første mandag etter påske.
  • Du risikerer bot på 1000 kr hvis du kjører du med piggdekkutenfor disse datoene.
  • Kjører du med piggdekki Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim må du kjøpe piggdekkoblat.

Trenger du hjelp med dekkskift? Vi kommer på døren og hjelper deg med å legge om dekkene dine.