Dette må du vite om bremselengde

13.05.2022

De fleste vet hva bremselengde er, men ikke alle vet hvilke faktorer som påvirker bremselengden eller hvordan du regner den ut.

Det å forstå hvordan bremselengde fungerer er essensielt når du er ute og kjører. Du kommer neppe til å regne formler mens du tråkker inn bremsen, men det er viktig å ha en grunnleggende forståelse av bremselengde og konsekvensene ved for eksempel litt høyere fart eller glatte veier.

Dette må du vite om bremselengde:

 1. Forskjellen på bremselengde og stopplengde
 2. Viktigheten av god avstand
 3. Slik regner du ut bremselengde
 4. Bremselengder under forskjellige forhold
 5. Bremselengde for forskjellige kjøretøy
 6. Oppsummering

Hva er bremselengde og stopplengde

Bremselengde

Enkelt sagt er bremselengde avstanden bilen bruker fra du tråkker inn bremsen til bilen står stille.

Å regne ut bremselengde er noe vi lærer i teoridelen av førerprøven, men formelen er lett å glemme og ikke minst – teori og praksis er ikke det samme. Man må alltid huske at bremselengden aldri blir nøyaktig det regnestykket sier.

I virkeligheten vil faktorer som for eksempel kjøreforhold, hvor gode bremser du har, dekktrykk og dekkslitasje påvirke den endelige bremselengden.

Dette påvirker bremselengden:

 • Kvaliteten på bremsene
 • Kvaliteten på dekkene
 • Bilens vekt
 • Bilens generelle tilstand
 • Kjøreforhold
 • Reaksjonsevnen til sjåføren

Selv om utregningsformelen ikke speiler virkeligheten hundre prosent, er det likevel smart å ha den i bakhodet. Det hjelper deg til å ta fornuftige valg når det gjelder både fart og føre.

Stopplengde

Stopplengde er lengden fra du ser hinderet foran deg på veien, til du har stanset helt. Altså: reaksjonstid + bremselengde = stopplengde.

Reaksjonstid er tiden du bruker fra du oppdager hindringen til du trykker på bremsen.

Reaksjonstiden er beregnet til ett-tre sekunder, og den vil variere fra person til person. Faktorer som alder, syn og oppmerksomhet vil påvirke reaksjonstiden din.

For best mulig reaksjonstid:

 • Bruk briller hvis du trenger det. Forfengelighet hører ikke hjemme bak rattet.
 • Ha respekt for alderen, enten du er ung eller gammel. Unge sjåfører mangler noe erfaring, mens eldre kan trenge litt lenger tid for å reagere.
 • Ha alltid oppmerksomheten din på veien. Mobiltelefonen, skjermer, barn, mat eller lignende, skal ikke konkurrere med trafikkbildet.

Når du skal regne ut stopptid gjelder det samme som for bremselengde, det er forskjell på teori og praksis. Verken reaksjonstid eller bremselengde er konstant, men påvirkes av flere variabler, dermed vil også stopplengden variere i forskjellige situasjoner.

Hold avstand til bilen foran

Å holde god avstand til bilen foran deg er noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge farlige situasjoner på veien.

De fleste kjenner tresekunders-regelen, likevel syndes det til stadighet mot den.

Tresekunders-regelen sier at hvis du ser bilen foran deg passere for eksempel en stolpe, skal du kunne telle tusen-og-en, tusen-og-to, tusen-og-tre før du selv passerer stolpen.

Mange føler nok at de holder passe avstand, men tenker ikke på å sjekke. Jo høyere fart du holder, desto viktigere er avstanden til bilen foran deg. For å gi et bilde: Hvis du for eksempel akkurat klarer å stanse foran en hindring når du kjører i 80 km/t på tørr asfalt, vil du trenge over ti meter til om du kjører i 90 km/t.

Husk at tresekunders-regelen er tilpasset gode forhold på tørr sommerasfalt, det er ikke en fasit for hvilken avstand du bør holde til enhver tid.

En siste ting å ha i bakhodet når det gjelder viktigheten av avstand mellom bilene, er at det også kan bli dyrt for deg. Politiet har fokus på avstand i kontroller, og blir du vinket inn når du ligger for nært kan det ende med både bøter og prikker i førerkortet.

Slik regner du ut bremselengden

Den enkle huskeregelen når du skal regne ut bremselengde er formelen:

 • (x*x) / 2= bremselengde, hvor x = 1/10 av farten.

Det vil si at dersom du kjører i 70 km/t er x = 7.

Da blir formelen:

 • (7*7) / 2 = 49 / 2 = 24,5 meter.

Formelen over tar utgangspunkt i nye dekk på tørr asfalt, sånn er det slett ikke alltid i virkeligheten.

Dette er en teoretisk utregning og som nevnt vil det være ting som påvirker bremselengden, som for eksempel dekkenes tilstand og kjøreforholdene.

Trenger du en enda enklere tommelfingerregel til slutt, kan vi si at når farten dobles firdobles bremselengden. Det vil si at dersom bremselengden ved 20 km/t er på 3 meter, er bremselengden ved 40 km/t på 12 meter, siden 3 m x 4 = 12 meter.

Dette kan være en smart huskeregel, som sier mye om hvor stort utslag det gjør å øke farten med bare noen få kilometer i timen.

Bremselengde under forskjellige forhold

Bedre veier og biler og dermed høyere fart, gjør at det stilles stadig høyere krav til oss som sjåfører. Vi må alltid være oppmerksomme i trafikken, holde avstand og sørge for at bilen er i så god stand som mulig. I tillegg må vi ta hensyn til forholdene.

Bremselengde på tørr asfalt

Som vi har sett over er det ganske enkelt å regne ut bremselengden, for eksempel på teoriprøven, bare man lærer seg formelen.

Legger vi på reaksjonstid finner vi stopplengden. Husk at stopplengden er reaksjonstid + bremselengde.

Bremselengde på våt asfalt

Formelen (x*x)/2 = bremselengde, sier at hvis du kjører i 110 kilometer i timen på en tørr motorvei blir bremselengden cirka 60 meter. Dersom asfalten er våt, øker bremselengden til over 120 meter. Over en dobling av bremselengden på tørr asfalt.

Igjen må vi si at dette ikke vil være nøyaktig i praksis, blant annet vil bremsenes tilstand, dekkslitasje/mønsterdybde og lufttrykk/dekktrykk komme inn i bildet, men det sier noe om hvor stort utslag det gir når forholdene forverres.

Bremselengde på snø

Kjører du på snødekte veier vil bremselengden naturligvis bli enda lengre enn på våt asfalt.

Til vanlig er dekk og veigrep viktig når det gjelder bremselengde i praksis, på snø blir dette enda tydeligere.

Mønsterdybde og lufttrykk er nevnt, men også alderen på dekkene har betydning. Nye dekk eller dekk som er riktig lagret vil ha bedre friksjon mot underlaget enn gamle dekk eller dekk som er lagret for varmt eller blitt eksponert for mye sollys.

Bremselengde på is

En klassisk feil når man kjører på glatte, isete veier er å overvurdere effekten av å kjøre med piggdekk.

Det er riktig at piggdekk er det som fungerer best på is, men jo mer snø og is det ligger på veien desto mindre hjelp er det i piggene.

På glatte vinterveier er man nødt til å senke farten for å kjøre trygt og fornuftig.

Som tabellen under viser, vil en vanlig personbil som kjører 110 km/t ha en stopplengde på cirka 88 meter på tørr asfalt. Den samme bilen vil trenge hele 497 meter på å stoppe på veldig glatte og isete veier.

Bremselengde på forskjellige kjøretøy

Personbil

Som vi har sett er den generelle formelen for bremselengde for personbil på tørr asfalt (x*x)/2, der x er 1/10 av farten. Reaksjonstid, kjøreforhold og bilens og dekkenes tilstand påvirker bremselengden.

Bil med henger

Skal du kjøre med henger kommer enda en faktor inn i bildet når man skal bremse.

Størrelsen og vekten på hengeren vil variere, men det som er sikkert er at bilens kjøreegenskaper endrer seg når man kjører med henger, det tar lengre tid å komme opp i fart og bremselengden øker.

Bobil

Er du på tur med bobil må du huske at tyngre kjøretøy har lengre stopplengde enn personbiler.

Det er viktig å tilpasse farten bremselengden og de generelt dårligere kjøreegenskapene til en bobil.

Kjører du på vinterføre må du huske at bobilene er baktunge og veigrepet er dårligere enn i en vanlig bil.

Tilpass farten og ikke glem at hvis du ligger bak en personbil eller motorsykkel vil de stoppe mye raskere enn deg om det skulle oppstå hindringer i veibanen.

Forsøk med stopplengde på vogntog har vist at naturlovene kan slå ut på en litt uventet måte. Man har sett at en fullastet lastebil på tørr asfalt har omtrent samme stopplengde som når den er tom. Årsaken er at selv om den tunge bilen trenger mer kraft for å stoppe, vil tyngden gjøre at den får bedre grep i veien. Med andre ord vil de to effektene utjevne hverandre.

Men dette er i teorien, og neppe noe man bør teste på en motorvei.

Oppsummering: bremselengde og stoppelengde

 • Bremselengde er tiden fra du tråkker på bremsen til bilen står stille.
 • Stopplengde er tiden fra du oppdager hindringen til bilen står stille.
 • Avstand mellom bilene er avgjørende for trafikksikkerheten.
 • Bremselengde regnes lett med formelen (x*x)/2, der x er 1/10 av farten.
 • Bremselengde påvirkes av kjøreforhold, bilens tilstand og reaksjonstid.
 • Bremselengde varierer for forskjellige kjøretøy.