Når må man skifte dekk?

I følge de norske forskriften om bruk av kjøretøy finnes det ikke konkrete påbud om piggdekk, vinterdekk eller sommerdekk. Men du må ha dekk som er tilpasset kjøreforholdene slik at du har “tilstrekkelig veigrep i forhold til føret”.

Med andre ord må du vurdere hva som er forsvarlig å kjøre med basert på kjøreforhold, temperatur og vær.

Selv om det ikke er noen spesifikke datoer knyttet til bruken av sommerdekk eller piggfrie vinterdekk så anbefaler Viking at du bytter til vinterdekk i god tid før is begynner å danne seg på veien og den første snøen kommer.

Når deg gjelder piggdekk så er reglene litt annerledes…

Sommerdekk til piggdekk dato:

  • 1. November – piggdekk lov i hele Norge (gjelder ikke Nord-Norge)
  • 16. Oktober – piggdekk lov i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)

Piggdekk til sommerdekk frist:

  • Fra første mandag etter 2. Påskedag – Piggdekkforbud i hele norge (gjelder ikke Nord-Norge)
  • 1. mai – Piggdekkforbud Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)

Ønsker du hjelp med å bytte dekkene på bilen din, bistår vi i Viking Redningstjeneste deg dersom vi har kapasitet til det.