Når må jeg skifte til vinterdekk?

Det er ingen satt dato for når dette må gjøres, men datoen for når du har lov til å kjøre med piggdekk på bilen kommer an på hvor i landet du befinner deg.

Fordi værforholdene lengst i nord og ned til sør er svært forskjellige, og vinteren gjerne kommer fortere til nord enn sør, er det forskjeller på når du bør skifte dekkene på bilen.

I forskriftene om bruk av kjøretøy, § 1-4, heter det at «kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende».

Med andre ord er du pliktet til å ha dekk som er egnet for de kjøreforholdene som er. Gode og riktige dekk er viktig for å bevare sikkerheten på veien, og du bør derfor skifte til vinterdekk i god tid før det første snøfallet legger seg på bakken. Les vår hjulskift guide hvis du skal skifte dekk på bilen selv.

Ønsker du hjelp med å skifte dekkene på bilen din, bistår vi i Viking Redningstjeneste deg. Dersom vi har kapasitet til det, kommer vi hjem til deg, eller der du befinner deg og skifter dekkene på bilen din. Kontakt oss på telefon 06000 for informasjon om priser og tilbud i ditt område.