Hvordan bruker man startkabler?

Slik bruker man startkabler for starthjelp:

 1. Først må du forsikre deg om at alle elektriske systemer og enheter i bilen din (den med flatt batteri) er slått av.
 2. Parker den hjelpende bilen så nærme bilen din som mulig (uten at de rører hverandre).
 3. Forsikre deg om at begge bilmotorene er slått av, åpne dekslene og at begge tenningsbryterne står i AV-stilling.
 4. Ikke bruk hjelpestart på et tydelig skadet bilbatteri. Undersøk begge batteriene før du kobler til startkablene.
 5. Fest den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på det utladede batteriet.
 6. Fest deretter den andre enden av den positive (+) startkabelen til plusspolen (+) på hjelpebatteriet.
 7. Fest den negative () kabelen til minuspolen () på hjelpebatteriet.
 8. Til slutt fester du den negative () kabelen til motorblokken på kjøretøyet som ikke får start. Husk å ha GOD AVSTAND fra batteri og forgasser.
 9. Sjekk at kablene går klar av bevegelige deler på de to motorene før du starter motoren.
 10. Start så motoren til den andre bilen.
 11. Prøv så å starte bilen din med det flate batteriet. Hvis bilen ikke starter etter noen få forsøk, kan det være et mer alvorlig problem enn et flatt batteri. I dette tilfellet kan du kontakt oss på telefon 06000 eller bestille hjelp på nettsiden vår.
 12. Hvis bilen din starter, lar du begge bilene gå i omtrent fem minutter.
 13. Når bilen med flatt batteri har startet, skal startkablene fortsatt være tilkoblet en stund til for å utligne spenningsforskjellen mellom batteriene på de to bilene.
 14. Skru av motoren.
 15. Demonter startkablene i motsatt rekkefølge av hvordan du koblet dem til.
 16. Når startkablene er fjernet, starter du bilen på nytt og kjører normalt i omtrent 30 minutter for å sørge for at batteriet får ladet seg litt opp.

Er du usikker på hvordan du utfører starthjelp med startkabler? Ring oss på 06000 eller bestill starthjelp her! Våre bergere kommer raskt til stedet og sørger for sikker og skånsom start på bilen ved bruk av profesjonelle startboostere.