Etterkontroll EU/PKK

EU-etterkontroll

Har du rettet opp mangler etter en underkjent EU-kontroll? Da kan Viking utføre en nøytral EU-etterkontroll for deg:

  • Velg tidspunkt som passer for deg.
  • Vent mens testen gjennomføres.
  • Unnagjort på ca. 30 minutter.
  • Godkjent kontrollstasjon.

Pris: kr. 410,-

Har du utført en EU-kontroll (PKK), men bilen ble ikke godkjent? Da må manglene utbedres og kjøretøyet må inn til etterkontroll.

Etterkontrollen kan tas uavhengig av hvor du fikk utført EU-kontrollen. Har du rettet opp mangler etter en PKK/EU-kontroll kan vi utføre etterkontrollen for deg.

En etterkontroll kontrollerer kun at feil og manglene er utbedret og vil normalt gå relativt raskt.

Som kunde kan vente mens kontrollen gjennomføres.

Finn ledig tid og bestill i dag

Når må bilen på PKK/EU etterkontroll

Tidsramme for etterkontroll

Bilen må godkjennes i en etterkontroll senest innen 2 måneder etter EU-kontrollen, eller innen den opprinnelige fristen for EU-kontroll (det som kommer først). Er ikke godkjent etterkontroll gjennomført innen fristen er det ulovlig å bruke kjøretøyet.

Rett mangler før PKK/EU etterkontroll

Rett manglene før etterkontroll

Dersom bilen din fikk merknader ved EU-kontroll og ikke ble EU-godkjent, må manglene utbedres hos et godkjent verksted. På etterkontrollen vil det kontrolleres for at manglene avdekket ved EU-kontrollen er utbedret og at bilen din dermed oppfyller sikkerhets- og miljøkravene som gjelder for personbiler.

Viking er godkjent kontrollorgan

Godkjent kontrollstasjon

Det er strenge krav til den som skal gjennomføre EU-kontrollen. Vandel, fagbrev og obligatorisk opplæring er nå påkrevd av både kontrollører og tekniske ledere. Viking er godkjent av Statens Vegvesen til å utføre Etterkontroll av EU-kontroll på bilen din.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål og svar om EU-etterkontroll.

Hvor lang tid tar en PKK/EU etterkontroll?

+

Hvor lang tid en etterkontroll tar avhenger av omfanget og kompleksiteten til merknadene fra EU-kontrollen. En vanlig EU-kontroll tar vanligvis rundt 60 minutter, mens en etterkontroll av noen få merknader tar vanligvis 15-30 minutter.

Hvor kan jeg ta etterkontrollen?

+

Det er opp til deg om du tar etterkontrollen på samme verksted som du bruker for å utbedre manglene, eller om du velger å ta den hos en annen aktør godkjent for å utføre EU-kontroller. Viking er godkjent av Statens Vegvesen til å utføre etterkontroll av EU-kontroll på bilen din.

Kan jeg ta etterkontrollen i utlandet?

+

Nei. Statens vegvesen tillater ikke at man gjennomfører EU-kontroll utenfor Norge, siden man mangler oversikt over godkjente kontrollorganer og kontrollomfanget i utlandet.

Hva betyr mangelkode 2 fra EU-kontrollen?

+

Du må vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å bruke frem til manglene er rettet og kjøretøyet er godkjent i en etterkontroll. Eksempler på mangler med kode 2 er steinsprut i synsfeltet på frontruten eller et defekt bilbelte.

Hva betyr mangelkode 3 fra EU-kontrollen?

+

Da har kjøretøyet bruksforbud, og kan ikke brukes før manglene er rettet og godkjent på etterkontroll. Eksempler på mangler med kode 3 er trafikkfarlige feil på bremser eller styring.

Bestill PKK/EU etterkontroll

Bestill nå for å finne første ledige tid hos din lokale Viking kontrollstasjon.