Alt du trenger å vite om EU-kontroll

13.08.2021

Hensikten med en EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som det også kalles, er å sikre en trygg og miljøvennlig bilpark, og som bileier er det ditt ansvar å få kjøretøyet ditt EU-kontrollert.

Men hvor ofte må bilen inn til kontroll, hva blir egentlig sjekket – og hva skjer om du glemmer EU-kontrollen? Her får du svar på alt du lurer på om EU-kontroll.

Hopp rett til det du lurer på:

Hva er EU-kontroll?

EU-kontroll, også kjent som periodisk kjøretøykontroll eller EU-godkjenning, er kort fortalt en obligatorisk miljø- og sikkerhetskontroll av alle biler som skal ferdes i veibanen. Hovedhensikten er å sikre en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Den lovpålagte kontrollordningen ble innført i 1998 som et resultat av EØS-avtalen. Ordningen innebærer at alle biler eldre enn fire år må sjekkes og godkjennes hvert andre år.

EU-kontrollen består av omtrent 150 kontrollpunkter som kan deles i to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

 • Sikkerhet – Under trafikksikkerhetsdelen av en EU-kontroll sjekkes ting som speil, lys, dekk, hjul, bremser og belter.
 • Miljø – Under miljødelen av en EU-kontroll måles støy og avgasser fra kjøretøyet ditt.

Hva sjekkes på EU-kontroll?

+

Totalt sjekkes det rundt 150 kontrollpunkter under EU-kontrollen. Når kontrollen er gjennomført får du en kontrollseddel med liste over ting som må utbedres.

Det kan være mindre feil eller mangler som må rettes, men som ikke har betydning for godkjenningen, eller det kan være større feil eller mangler som må utbedres før du får godkjenning.

Ved alvorlige feil eller mangler som innebærer fare for sikkerhet eller miljø kan du få bruksforbud umiddelbart.

Er EU-kontroll det samme som en tilstandsrapport?

+

En EU-kontroll kan ikke regnes som en full og uttømmende tilstandsrapport av bilen din.

Det eneste EU-kontrollen garanterer er at kjøretøyet ditt oppfyller myndighetenes minstekrav til miljø- og trafikksikkerhet, den fanger altså ikke opp alle aspekter ved kjøretøyets tilstand.

Driftssikkerhet og begynnende rustskader er ting som ikke vil fanges opp i en EU-kontroll. Derfor kan det være lurt å investere i en ordentlig eierskiftekontroll i forbindelse med kjøp eller salg av bil.

EU-kontroll frist og regler

EU-kontroll reglene sier at du som bileier har ansvar å få kjøretøyet EU-kontrollert. Det er opp til deg når du gjennomfører kontrollen så lenge bilen er godkjent innen fristen. Hvis ikke kan den bli avskiltet av myndighetene.

Når er fristen?

Kjøretøy med en tillatt totalvekt under 7500 kg (de fleste personbiler og varebiler) må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter førstegangsregistrering. Deretter skal bilen kontrolleres senest hvert annet år.

Har du et annet type kjøretøy? Da kan det være andre frister som gjelder:

 • Kjøretøy på over 7500 kg skal på EU-kontroll innen to år etter første registrering, og deretter hvert år, eller innen ett etter siste godkjente kontroll.
 • Bevaringsverdige kjøretøy som er 30 år eller eldre, skal kontrolleres hvert femte år dersom kjøretøyet er kontrollert og godkjent etter det fylte 30 år. Bevaringsverdig kjøretøy som er eldre enn 50 år er fritatt for EU-kontroll dersom kjøretøyet ble kontrollert og godkjent etter fylte 50 år.

Hva skjer om jeg glemmer EU-kontrollen?

+

Hvis kjøretøyet ditt ikke er EU-godkjent innen fristen, kjører du ulovlig. Står du oppført som eier av et kjøretøy, er det ditt ansvar å sørge for at det blir godkjent innen fristen. Når fristen har gått ut får kjøretøyet bruksforbud, og det kan bli avskiltet dersom du blir stoppet i kontroll. Dersom du må kjøre til verkstedet eller kontrollorganet krever det at du drar innom trafikkstasjonen og kjøper prøveskilt.

Vi anbefaler derfor at du bestiller EU-kontroll i god tid slik at eventuelle reparasjoner kan foretas og godkjennes i en etterkontroll før fristen går ut.

Kan jeg få utsettelse?

+

Det skal mye til, men du kan få utsettelse grunnet alvorlig sykdom om du kan dokumentere det med en legeerklæring. Husk at det ikke er slik at du som eier må møte til kontrollen, så du kan få noen andre til å levere kjøretøyet for deg.

Når skal bilen på EU-kontroll?

De fleste personbiler må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter førstegangsregistrering, deretter hvert annet år. Husker du ikke når du sist hadde bilen din inne til kontroll? Det er heldigvis enkelt å sjekke.

Sjekk EU-kontroll frist

Slik sjekker du EU-kontroll fristen

På Statens vegvesen sine nettsider kan du skrive inn registreringsnummeret til bilen din og få informasjon om kjøretøyets motor, vekt, dekk, utslipp – og selvsagt opplysninger om frist for EU-kontroll.

EU-kontroll pris

Verkstedene bestemmer selv hvilken pris de tar for EU-kontroll, og det er store forskjeller. Like viktig som pris er kvaliteten på arbeidet som blir gjort. Hos Viking får du gjennomført EU-kontroll raskt, sikkert og til en rimelig pris.

 • Pris på EU-kontroll: kr. 1030,-

Velg tidspunkt som passer for deg og bestill time i dag.

Sjekkliste før EU-kontroll

Det finnes flere ting du kan gjøre før EU-kontrollen for å spare tid og penger. Før du leverer bilen; rydd den, og sørg for at vognkort, refleksvest og varseltrekant er godt synlig. Da gjør du livet enklere for kontrolløren.

Du kan også sørge for at EU-kontrollen ikke blir underkjent grunnet unødvendig feil som er enkle å fikse. Sjekk at lyspærer, vindusviskere og horn virker, om speilene har sprekker og at sikkerhetsbeltene fungerer slik de skal.

På selve kontrollen er det rundt 150 punkter som blir gjennomgått, og det er umulig å gardere seg helt for at verkstedet finner feil og mangler ved kjøretøyet ditt. Allikevel finnes det ting du kan gjøre, både utvendig og utvendig, for å unngå unødvendige mangelmerknader.

Innvendig sjekkliste:

+
 • Sørg for at vognkort, refleksvest og varseltrekant er lett synlig. Kontrolløren sjekker at vognkort, registreringsnummer og understellsnummer samsvarer, men det er ikke noe du trenger å tenke på.
 • Sikten kontrollerer du enkelt selv. Speil og vinduer må være rene og uten skader i synsfeltet. Sjekk at vindusviskerne og spylevæskemekanismen fungerer.
 • Hva med lys og elektrisitet? Sett på lysene og ta deg en runde for å se at alt fungerer. På EU-kontrollen blir alle lys sjekket, også skiltlys, blinklys, ryggelys og bremselys.
 • Hvordan virker rattet? Klakkelyder og dødgang er dårlige tegn, og noe som sannsynligvis må utbedres.
 • Sørg for at låser og tyverisikring er på plass, samt at speedometer og varsellamper som indikerer feil fungerer.
 • Sjekk at seter, dører og bagasjerom fungerer som de skal.

Utvendig sjekkliste:

+
 • Bremsene er viktige for sikkerheten til kjøretøyet, og er noe du enkelt kan undersøke på egenhånd. Kjør gjerne til en øde vei hvor å sjekke om det er ujevnt på sidene, eller om bremsepedalen går for langt inn. Se etter om bremseskivene er slitt eller har rustskader, og forsikre deg om at det er bremsebelegg på bremseklossene.
 • Undersøk hjulsystemet, det vil si støtdempere, fjærer, dekk og felger. Ser du synlige skader eller slitasje? Demperne kan du sjekke ved å vugge på bilen (bilen skal gynge videre etterpå), fjærene skal være hele, dekkene skal ha jevn slitasje, og felgene skal være uten bulker.
 • Se etter skader, hull og rust på eksosanlegg, drivstofftank og rør.
 • Sjekk at alle hjulbolter sitter godt på.

Godkjent eller ikke godkjent

Når kjøretøyet ditt har gjennomført EU-kontroll og fått godkjent er bilen din klarert for kjøring på norske og europeiske veier de neste to årene, og du har bidratt til å sikre en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Har du utført en EU-kontroll, men bilen ble ikke godkjent? Kanskje bilen fik mangelkode 3?

Dersom bilen din fikk merknader ved EU-kontroll og ikke ble EU-godkjent, må manglene utbedres hos et godkjent verksted. Deretter må kjøretøyet må inn til etterkontroll.

Etterkontrollen kan tas uavhengig av hvor du fikk utført EU-kontrollen. Har du rettet opp mangler etter en PKK/EU-kontroll kan vi i Viking utføre etterkontrollen for deg.

En etterkontroll kontrollerer kun at feil og mangler er utbedret og vil normalt gå relativt raskt.

Hva betyr mangelkodene?

+

Etter at EU-kontrollen er gjennomført får du en kontrollseddel hvor det står hvilke mangler du må utbedre. Det finnes fem ulike koder som brukes:

 • -: Betyr at punktet ikke er aktuelt for dette kjøretøyet.
 • 0: Punktet er kontrollert og godkjent.
 • 1: Punktet har mangler, men rettes opp uten etterkontroll.
 • 2: Mangler som må rettes, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan.
 • 3: Mangler som fører til kjøreforbud, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan etter utbedring.
 • 4: Punktet kan ikke kontrolleres grunnet klimatiske forhold. Skal måles på en senere kontroll av kjøretøyet hvis dette er klimatisk mulig.

Har bilen mangelkode 2 må du vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å bruke frem til manglene er rettet og kjøretøyet er godkjent i en etterkontroll. Eksempler på mangler med kode 2 er steinsprut i synsfeltet på frontruten eller et defekt bilbelte.

Om den har mangelkode 3 har kjøretøyet bruksforbud, og kan ikke brukes før manglene er rettet og godkjent på etterkontroll. Eksempler på mangler med kode 3 er trafikkfarlige feil på bremser eller styring.

EU-etterkontroll

På etterkontrollen vil det kontrolleres for at manglene avdekket ved EU-kontrollen er utbedret og at bilen din dermed oppfyller sikkerhets- og miljøkravene som gjelder for personbiler.

Det er strenge krav til den som skal gjennomføre EU-kontroll og etterkontroll. Vandel, fagbrev og obligatorisk opplæring kreves av både kontrollører og tekniske ledere. Viking er godkjent av Statens Vegvesen til å utføre etterkontroll av EU-kontroll på bilen din.

Når er frist for etterkontroll?

+

Bilen må godkjennes i en etterkontroll senest innen 2 måneder etter EU-kontrollen, eller innen den opprinnelige fristen for EU-kontroll (det som kommer først). Er ikke godkjent etterkontroll gjennomført innen fristen er det ulovlig å bruke kjøretøyet.

Hva koster EU-etterkontroll?

+

Hos Viking koster EU-etterkontroll kun kr. 410,-. Les mer og finn ledig tid her.

Kort fortalt: EU-kontroll

Dette er de viktigste tingene du må vite om EU godkjenning:

 • EU-kontrollen er en periodisk kjøretøykontroll som er pålagt av myndighetene.
 • Hensikten med EU-kontrollen er å oppnå en mer miljøvennlig og trygg bilpark.
 • En EU-kontroll kan ikke regnes som en full og uttømmende rapport av bilen.
 • Bilen skal kontrolleres senest 2 år etter forrige kontroll, eller 4 år etter førstegangsregistrering.
 • Når kjøretøyet har fått  EU godkjenning er bilen din klarert for kjøring på norske og europeiske veier.
 • Dersom bilen ikke ble EU-godkjent, må manglene utbedres og kjøretøyet må inn til etterkontroll.
 • Hos Viking koster EU-kontroll kr. 1030,- og EU-etterkontroll koster kr. 410,-.
 • Du kan enkelt sjekke fristen for neste EU-kontroll hos Statens Vegvesen.

Må bilen din på EU-kontroll? Viking er godkjent av Statens Vegvesen til å utføre EU-kontroll. Finn ledig tid hos din lokale kontrollstasjon og bestill time i dag.