Hvordan setter jeg vindusviskerne i servicestilling på Volvo?

Hvis du skal vaske eller skifte vindusviskere på bilen din er det mulig du må sette viskerbladene i servicestilling.

Volvo Vindusviskere Servicestilling
Vindusviskere i servicestilling | Foto: volvocars.com

Det er to vanlige måter å sette vindusviskerne i servicestilling/serviceposisjon på Volvo biler. Nedenfor finner du de to vanligste metodene.

Husk at om vinteren bør du sjekke at vindusviskerne ikke har frosset fast før du setter de i serviceposisjon.

Metode 1

Slik setter du vindusviskere i servicestilling på følgende Volvo modeller fra 2020: XC40, XC60, XC90, V60, V90, S60, og S90 i 2020. Sjekk instruksjonsboken for din bil før du går i gang.

For å sette viskerbladene i servicestilling må bilen være på, men stillestående og vindusviskere må være slått av. Deretter kan du aktivere servicemodus ved å trykke på “vindusvisker serviceposisjon” knappen i midtdisplayet.

Vindusvisker Serviceposisjon Knapp

Når du trykker på knappen vil vindusviskerne settes i servicestilling (loddrett) og knappen vil lyse. Nå kan du trygt rengjøre eller bytte vindusviskere.

Når du er klar trykker du på knappen en gang til for å deaktivere servicemodus.

Husk at du må legge vindusviskerne tilbake på frontruten hvis viskerarmen var løftet vekk fra ruten før du deaktiverer servicemodus.

Metode 2

Slik setter du vindusviskere i servicestilling på følgende Volvo modeller fra 2016: V70, XC70, S80 og V40 (2019). Sjekk instruksjonsboken for din bil før du går i gang.

  1. Sett fjernnøkkelen i startlåsen
  2. Trykk raskt og kort på “start/stop engine” knappen (nå er det elektriske systemet i nøkkelposisjon 1)
  3. Trykk igjen på “start/stop engine” knappen (nå er bilens elektriske system i nøkkelposisjon 0)
  4. Før rattspaken opp innen tre secunder
  5. Hold rattspaken i den posisjonen i ca. ett sekund

Servicemodus er nå aktivert og vindusviskerne stilles i rett opp-posisjon. Du kan nå bytte eller rengjøre vindusviskerne.

For å deaktivere servicemodus trykker du igjen kort på “start/stop engine” knappen. Vindusviskerne vil nå gå tilbake til utgangsposisjonen.

Husk at hvis viskerarmene er felt ut fra frontruten, må de legges tilbake før du deaktiverer servicemodus.

Les mer om vedlikehold og service av din Volvo her: volvocars.com